Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii. Przedsiębiorcom oraz instytucjom oferujemy pomoc prawną obejmującą audyt ochrony danych osobowych, w ramach którego badamy i oceniamy prawidłowość przetwarzania, zabezpieczania czy udostępniania danych osobowych. Doradzamy przy wdrażaniu polityki ochrony danych osobowych. Przygotowujemy całokształt dokumentacji przetwarzania danych osobowych (w tym m.in. politykę prywatności, politykę plików cookies, politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych). Nasza pomoc prawna obejmuje również przygotowywanie wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych oraz reprezentację Klientów w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Pomagamy prawidłowo wykonywać prawa i obowiązki administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji, opiniujemy i przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, doradzamy w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

Klientom indywidualnym pomagamy chronić swoje dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystywaniem, a w przypadku naruszenia danych osobowych doradzamy, jak skutecznie realizować uprawnienia przysługujące na gruncie prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.