Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK

Prawo gospodarcze i prawo spółek

Zagadnienia prawne związane z obrotem gospodarczym i prawem korporacyjnym stanowią jeden z dominujących obszarów praktyki Kancelarii.

Świadczymy usługi polegające na opiniowaniu, przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnych, gospodarczych, handlowych, regulaminów i polityk. Doradzamy w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz prawnych form zabezpieczania wierzytelności. Nasza pomoc prawna obejmuje również m.in. zagadnienia ochrony i zakazu konkurencji, przygotowywanie opinii i informacji prawnych, przeprowadzanie badań prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence).

Ponadto zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego i wspólnot mieszkaniowych. Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie zgodności działalności podmiotów gospodarczych i instytucji z normami obowiązującego prawa.

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek oraz ich organów. W tym zakresie przygotowujemy wszelkie dokumenty korporacyjne, uchwały, umowy, statuty, regulaminy (zarządu, walnego zgromadzenia, rady nadzorczej itp.). Nasza oferta obejmuje również obsługę prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, a także posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na obradach zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń jak również reprezentujemy spółki, wspólników oraz organy spółek przed sądami w sporach gospodarczych.