Prawo karne

PRAWO KARNE, KARNE GOSPODARCZE I KARNE SKARBOWE

Prawo karne

Zajmujemy się tematyką szeroko rozumianego prawa karnego, w tym w zakresie przestępczości gospodarczej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej, a także prawa wykroczeń. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań karnych i karno-skarbowych, przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego, zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika.

Sporządzamy pisma wszczynające postępowanie (zawiadomienia o przestępstwie), środki odwoławcze (zażalenia, apelacje), nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacje, wnioski o wznowienie postępowania), wnioski o podjęcie postępowania warunkowego umorzonego, wydanie wyroku łącznego, odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, prośby o ułaskawienie.

Zapewniamy wsparcie Klientom na etapie postępowania wykonawczego (wnioski o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe zwolnienie itp.).

Opiniujemy i doradzamy odnośnie problematyki karnej, w tym w zakresie ryzyka gospodarczego. Udzielamy pomocy w sprawach karnych związanych z obrotem gospodarczym (niegospodarność, przekupstwo i oszustwo gospodarcze, pranie pieniędzy, prowadzenie nieuprawnionej działalności gospodarczej, przestępstwa przeciwko tajemnicy gospodarczej, przetargom, wierzycielom itp.).